Dionice dioničkih društava registrovane u Centralnom registru

RB Naziv dioničkog društva Oznaka papira od vrijednosti Broj dionica Berza
1 «BIMAL» d.d. BBR9R 2.072.013 SASE
2 «ŽITOPROMET» d.d. ZTR9-R-A 1.050.909 BLSE
3 «IBD» d.d. IBD9R 1.748 SASE
4 «BRČKO-GAS OSIGURANJE»  d.d. BGO9-R-A 6.200 BLSE
5 «PSC-BABIĆ» d.d. BAB9-R-A 318.183 BLSE
6 «BILJANA» d.d. BLM9R 56.046 SASE
7 «HIDRA STIL» d.d. HSB9R 295.598 SASE
8 «IZGRADNJA» d.d. IZG9-R-A 668.355 BLSE
9 «GRAFAM» d.d. GRF9-R-A 358.672 BLSE
10 «TESLA» d.d. TSL9-R-A 1.366.394 BLSE
11 «NOVI BIMEKS» d.d. – u stečaju NBS9-R-A 3.582.900 BLSE
12 «PIROMETAL» d.d. - u stečaju PRM9R 226.345 SASE
13 «LASER» d.d. LSR9R 879.606 SASE
14 «GALAX NISKOGRADNJA» GNG9-R-A 133.086 BLSE
15 «DUKA BOSNA» d.d. DBS9R 916.752 SASE
16 «UZOR» d.d. UZR9-R-A         144.308 BLSE
17 «MB VELMA» d.d. VEL9-R-A 134.830 BLSE
18 «TEHNOGRAĐA» d.d. THG9R 105.651 SASE
19 «OSIGURANJE GARANT» d.d. GRO9R-A 25.000 BLSE
    UKUPNO: 12.342.596  


 ODABIR JEZIKA


 PRETRAŽIVANJE

Traži

 ELEKTRONSKA POŠTA

Adresa: ul. Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/232-541, 232-890, Telefax: 049/231-891, E-mail: info@secbdbih.org
Sva prava zadržana © 2012 KOMISIJA - POVJERENSTVO ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI