Pravilnici i uputstva

Pravilnik o članstvu u centralnom registru kod komisije za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH

Pravilnik o internoj kontroli komisije za papire od vrijednosti Brčko Distrikta BiH

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja papira od vrijednosti

Pravilnik o načinu upisa i vođenju registra izdavalaca hartija od vrijednosti kod komisije za hartije od vrijednosti

Pravilnik o obaveznom sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta i sadržaju prospekta otvorenih investicionih fondova s javnom ponudom

Pravilnik o obavljanju poslova skrbnika i poslova depozitara

Pravilnik o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima

Pravilnik o postupku i vrsti poslova koje društvo za upravljanje može prenijeti na treće lice

Pravilnik o uslovima i postupku konverzije, denominacije, spajanje i podjelu papira od vrijednosti

Pravilnik o sadržaju ugovora između zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom i društva za upravljanje investicionim fondovima

Pravilnik o sadržaju, načinu i standardima objavljivanja finansijskih izvještaja i drugih informacija o poslovanju dioničkog društva

Pravilnik o sticanju zvanja i izdavanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog menadžera i investicionog savjetnika

Pravilnik o ulaganju otvorenih investicionih fondova s privatnom ponudom

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja papira od vrijednosti

Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja dozvole za rad preduzeću za poslovanje papirima od vrijednosti

Pravilnik o uslovima, načinu sticanja i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom

Pravilnik o uspostavljanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicionom fondu

Pravilnik o vršenju nadzora izdavanja, prometa i učesnika u izdavanju i prometu papira od vrijednosti

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra investicionih fondova

Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za poslovanje društva za upravljanje investicionim fondovima i dokumentima koji se prilažu uz zahtjev

Pravilnik o promociji investicionih fondova s javnom ponudom

Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova članova uprave društva za upravljanje investicionim fondovima

Pravilnik o ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicionih fondova rizičnog kapitala s privatnom ponudom

Standardi upravljanja dioničkim društvima

Pravilnik o registraciji i prenosu papira od vrijednosti

Uputstvo o načinu određivanja oznaka papira od vrijednosti

Uputstvo o vršenju poslova prijenosa papira od vrijednosti po osnovu poslova zaključenih na uređenom javnom tržištu ODABIR JEZIKA


 PRETRAŽIVANJE

Traži

 ELEKTRONSKA POŠTA

Sva prava zadržana © 2012 KOMISIJA - POVJERENSTVO ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI