Registrovana dionička društva u Centralnom registru

RB Naziv dioničkog društva Vrijednost kapitala KM Broj dionica Berza
1 «BIMAL» d.d. 20.720.130,00 2.072.013 SASE
2 «ŽITOPROMET» d.d. 4.151.090,55 1.050.909 BLSE
3 «IBD» d.d. 1.748.000,00 1.748 SASE
4 «BRČKO-GAS OSIGURANJE»  d.d. 6.200.000,00 6.200 BLSE
5 «PSC-BABIĆ» d.d. 3.181.830,00 318.183 BLSE
6 «BILJANA» d.d. 560.460,00 56.046 SASE
7 «HIDRA STIL» d.d. 2.955.980,00 295.598 SASE
8 «IZGRADNJA» d.d. 6.683.550,00 668.355 BLSE
9 «GRAFAM» d.d. 3.586.720,00 358.672 BLSE
10 «TESLA» d.d. 13.663.940,00 1.366.394 BLSE
11 «NOVI BIMEKS» d.d. – u stečaju 35.829.000,00 3.582.900 BLSE
12 «PIROMETAL» d.d. - u stečaju 2.263.450,00 226.345 SASE
13 «LASER» d.d. 3.958.227,00 879.606 SASE
14 «GALAX NISKOGRADNJA» 1.330.860,00 133.086 BLSE
15 «DUKA BOSNA» d.d. 3.025.281,60 916.752 SASE
16 «UZOR» d.d.        1.443.080,00         144.308 BLSE
17 «MB VELMA» d.d. 1.348.300,00 134.830 BLSE
18 «TEHNOGRAĐA» d.d. 1.056.510,00 105.651 SASE
19 «OSIGURANJE GARANT» d.d. 2.500.000,00 25.000 BLSE
  UKUPNO: 116.206.409,15 12.342.596  


 ODABIR JEZIKA


 PRETRAŽIVANJE

Traži

 ELEKTRONSKA POŠTA

Adresa: ul. Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/232-541, 232-890, Telefax: 049/231-891, E-mail: info@secbdbih.org
Sva prava zadržana © 2012 KOMISIJA - POVJERENSTVO ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI