Alternative Content
Alternative Content

AKTUELNOSTI
Pročitaj više

REGISTAR IZDAVALACA
Pročitaj više

SPISAK OVLAŠTENIH REVIZORA
Pročitaj više

SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA
Pročitaj više
 

Registrovani izdavaoci-dionička društva

RB Datum upisa Naziv izdavaoca Registarski broj  izdavaoca Početna nominalna vrijednost kapitala Vrijednost kapitala 31.10.2017.
1 01.06.2004. «BIMAL» d.d. 02-1-1/04 14.945.000,00 20.720.130,00
2 25.12.2004. «PSC-BABIĆ» d.d. 02-5-5/04 673.400,00 3.181.830,00
3 27.12.2004. «ŽITOPROMET» d.d. 02-7-7/04 6.359.090,00 4.151.090,55
4 27.12.2004. «GALAX-NISKOGRADNJA» 02-8-8/04 299.430,00 1.330.860,00
5 26.01.2005. «HIDRA-STIL» d.d. 02-9-9/05 2.329.780,00 2.955.980,00
6 16.05.2005. «IZGRADNJA» d.d. 02-10-10/05 384.630,00 6.683.550,00
7 30.12.2005. «BILJANA» d.d. 02-12-12/05 560.460,00 560.460,00
8 16.09.2005. «IBD» d.d. 02-13-14/05 1.748.000,00 1.748.000,00
9 15.11.2005. «BRČKO-GAS OSIGURANjE» 02-14-16/05 2.002.000,00 6.200.000,00
10 16.03.2006. «GRAFAM» d.d. 02-17-23/06 1.916.350,00 3.586.720,00
11 22.06.2006. «PIROMETAL» d.d. – u stečaju 02-18-25/06 2.263.450,00 2.263.450,00
12 07.07.2006. «TESLA» d.d. 02-19-27/06 7.721.420,00 13.663.940,00
13 15.08.2006. «NOVI BIMEKS» d.d.–u stečaju 02-20-29/06 25.829.000,00 35.829.000,00
14 15.08.2006. «LASER» d.d. 02-21-30/06 3.095.910,00 3.958.227,00
15 26.10.2006. «DUKA&BOSNA» d.d. 02-22-32/06 6.030.860,00 3.025.281,60
16 26.11.2007. «UZOR» d.d. 02-24-40/07 882.080,00 1.443.080,00
17 01.06.2010. «MB VELMA» d.d. 02-26-86/10 842.280,00 1.348.300,00
18 09.05.2012. «TEHNOGRAĐA» d.d. 02-27-122/12 1.056.510,00 1.056.510,00
19 19.11.2013. «OSIGURANJE GARANT» d.d.  04-28-139/13 2.500.000,00 2.500.000,00
      UKUPNO: 81.439.650,00 116.206.409,15


 ODABIR JEZIKA


 PRETRAŽIVANJE

Traži

 ELEKTRONSKA POŠTA

Adresa: ul. Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Telefon: 049/232-541, 232-890, Telefax: 049/231-891, E-mail: info@secbdbih.org
Sva prava zadržana © KOMISIJA - POVJERENSTVO ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI