Регистрована дионичка друштва у Централном регистру

РБ Назив дионичког друштва Вриједност капитала КМ Број дионица Берза
1 «БИМАЛ» д.д. 20.720.130,00 2.072.013 SASE
2 «ЖИТОПРОМЕТ» д.д. 4.151.090,55 1.050.909 BLSE
3 «ИБД» д.д. 1.748.000,00 1.748 SASE
4 «БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ»  д.д. 6.200.000,00 6.200 BLSE
5 «ПСЦ-БАБИЋ» д.д. 3.181.830,00 318.183 BLSE
6 «БИЉАНА» д.д. 560.460,00 56.046 SASE
7 «ХИДРА СТИЛ» д.д. 2.955.980,00 295.598 SASE
8 «ИЗГРАДЊА» д.д. 6.683.550,00 668.355 BLSE
9 «ГРАФАМ» д.д. 3.586.720,00 358.672 BLSE
10 «ТЕСЛА» д.д. 13.663.940,00 1.366.394 BLSE
11 «НОВИ БИМЕКС» д.д. – у стечају 35.829.000,00 3.582.900 BLSE
12 «ПИРОМЕТАЛ» д.д. - у стечају 2.263.450,00 226.345 SASE
13 «ЛАСЕР» д.д. 3.958.227,00 879.606 SASE
14 «ГАЛАКС НИСКОГРАДЊА» 1.330.860,00 133.086 BLSE
15 «ДУКА БОСНА» д.д. 3.025.281,60 916.752 SASE
16 «УЗОР» д.д.        1.443.080,00         144.308 BLSE
17 «МБ ВЕЛМА» д.д. 1.348.300,00 134.830 BLSE
18 «ТЕХНОГРАЂА» д.д. 1.056.510,00 105.651 SASE
19 «ОСИГУРАЊЕ ГАРАНТ» д.д. 2.500.000,00 25.000 BLSE
  УКУПНО: 116.206.409,15 12.342.596  


 ОДАБИР ЈЕЗИКА


 ПРЕТРАЖИВАЊЕ

Тражи

 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

Адреса: ул. Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: 049/232-541, 232-890, Телефакс: 049/231-891, Е-маил: info@secbdbih.org
Сва права задржана © 2012 КОМИСИЈА - ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ