Alternative Content
Alternative Content

АКТУЕЛНОСТИ
Прочитај више

РЕГИСТАР ИЗДАВАЛАЦА
Прочитај више

СПИСАК ОВЛАШТЕНИХ РЕВИЗОРА И ПРЕДУЗЕЋА ОВЛАШТЕНИХ ЗА РЕВИЗИЈУ НА ПОДРУЧЈУ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ
Прочитај више

СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА
Прочитај више
 

Регистровани издаваоци-дионичка друштва

РБ Датум уписа Назив издаваоца Регистарски број  издаваоца Почетна номинална вриједност капитала Вриједност капитала 31.10.2017.
1 01.06.2004. «БИМАЛ» д.д. 02-1-1/04 14.945.000,00 20.720.130,00
2 25.12.2004. «ПСЦ-БАБИЋ» д.д. 02-5-5/04 673.400,00 3.181.830,00
3 27.12.2004. «ЖИТОПРОМЕТ» д.д. 02-7-7/04 6.359.090,00 4.151.090,55
4 27.12.2004. «ГАЛАКС НИСКОГРАДЊА» 02-8-8/04 299.430,00 1.330.860,00
5 26.01.2005. «ХИДРА СТИЛ» д.д. 02-9-9/05 2.329.780,00 2.955.980,00
6 16.05.2005. «ИЗГРАДЊА» д.д. 02-10-10/05 384.630,00 6.683.550,00
7 30.12.2005. «БИЉАНА» д.д. 02-12-12/05 560.460,00 560.460,00
8 16.09.2005. «ИБД» д.д. 02-13-14/05 1.748.000,00 1.748.000,00
9 15.11.2005. «БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ»  д.д. 02-14-16/05 2.002.000,00 6.200.000,00
10 16.03.2006. «ГРАФАМ» д.д. 02-17-23/06 1.916.350,00 3.586.720,00
11 22.06.2006. «ПИРОМЕТАЛ» д.д. - у стечају 02-18-25/06 2.263.450,00 2.263.450,00
12 07.07.2006. «ТЕСЛА» д.д. 02-19-27/06 7.721.420,00 13.663.940,00
13 15.08.2006. «НОВИ БИМЕКС» д.д. – у стечају 02-20-29/06 25.829.000,00 35.829.000,00
14 15.08.2006. «ЛАСЕР» д.д. 02-21-30/06 3.095.910,00 3.958.227,00
15 26.10.2006. «ДУКА БОСНА» д.д. 02-22-32/06 6.030.860,00 3.025.281,60
16 26.11.2007. «УЗОР» д.д. 02-24-40/07 882.080,00 1.443.080,00
17 01.06.2010. «МБ ВЕЛМА» д.д. 02-26-86/10 842.280,00 1.348.300,00
18 09.05.2012. «ТЕХНОГРАЂА» д.д. 02-27-122/12 1.056.510,00 1.056.510,00
19 19.11.2013. «ОСИГУРАЊЕ ГАРАНТ» д.д. 04-28-139/13 2.500.000,00 2.500.000,00
      УКУПНО: 81.439.650,00 116.206.409,15


 ОДАБИР ЈЕЗИКА


 ПРЕТРАЖИВАЊЕ

Тражи

 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

Адреса: ул. Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: 049/232-541, 232-890, Телефакс: 049/231-891, Е-маил: info@secbdbih.org
Сва права задржана © 2012 КОМИСИЈА - ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ