Alternative Content
Alternative Content

АКТУЕЛНОСТИ
Прочитај више

РЕГИСТАР ИЗДАВАЛАЦА
Прочитај више

СПИСАК ОВЛАШТЕНИХ РЕВИЗОРА И ПРЕДУЗЕЋА ОВЛАШТЕНИХ ЗА РЕВИЗИЈУ НА ПОДРУЧЈУ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ
Прочитај више

СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА
Прочитај више
 

Ревизорски извјештаји комисије

Ревизорски извјештај за 2017. годину

Ревизорски извјештај за 2016. годину

Ревизорски извјештај за 2015. годину

Ревизорски извјештај за 2014. годину

Ревизорски извјештај за 2013. годину

Ревизорски извјештај за 2012. годину

Ревизорски извјештај за 2011. годину

Ревизорски извјештај за 2010. годину ОДАБИР ЈЕЗИКА


 ПРЕТРАЖИВАЊЕ

Тражи

 ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

Адреса: ул. Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: 049/232-541, 232-890, Телефакс: 049/231-891, Е-маил: info@secbdbih.org
Сва права задржана © 2012 КОМИСИЈА - ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ