Misija

Misija Komisije jeste da kroz regulaciju, nadzor i promociju obezbijedi:

  • podršku uspostavljanju i razvoju tržišta papira od vrijednosti (kapitala) na prostoru Brčko Distrikta BiH,
  • funkcionisanju uređenog, otvorenog i efikasnog tržišta papira od vrijednosti u cilju stvaranja povjerenja u sve insitucije i učesnike na tržištu kapitala,
  • i na zakonima zasnovanu zaštitu interesa investitora i učesnika na tržištu kapitala,

kako bi se stvorile mogućnosti za:

  • pribavljanje pod tržišnim uslovima potrebnog kapitala za finansiranje privrednog razvoja,
  • optimalnu aokaciju kapitala u najprofitabilnije poslovne i privredne djelatnosti,
  • mobilizaciju finansijskih potencijala sadržanih u novčanoj štednji
  • i izgradnju povjerenja u učinkovito i fer tržište kapitala
 ODABIR JEZIKA


 PRETRAŽIVANJE

Traži

 ELEKTRONSKA POŠTA

Sva prava zadržana © 2012 KOMISIJA - POVJERENSTVO ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI