What is JUSTCUBE 2.0

JUSTCUBE 2.0 je nastao kao proizvod dugogodišnjeg iskustva i rada na osnovu potreba malih, srednjih i velikih preduzeća i usko je specijalizovan da obezbijedi kompletnu podršku praćenju i odlučivanju kod poslovanja. Opšti cilj sistema JUSTCUBE 2.0 je da organizuje i integriše sve poslovne procese na jednom mjestu i omogući brz i jednostavan uvid u sve segmente Vašeg poslovanja nezavisno od mjesta na kome se nalazite.

Moduli informacionog sistema


 • Finansijsko računovodstvo
 • Osnovna sredstva
 • Obračun plate
 • Blagajna
 • PDV Prijava
 • Upravljanje zalihama veleprodaje
 • Upravljanje zalihama maloprodaje
 • Fakturisanje usluga
 • Elektronske kartice
 • Izvještaji i mobilna aplikacija
 • Web server i bezbjednost


 • WEB SERVER:HETZNER ONLINE AG, WEB hosting level 19
 • DATABASE: HETZNER ONLINE AG, MySQL 5.5
 • APLIKACIONA LOGIKA: HTML, CSS, PHP, JS, AJAX, JSON
 • ANDROID APLIKACIJA: IntelXDK
 • SSL CERTIFICATE: THAWTE, Inc
 • Operacije i funkcionalnosti


  KATALOZI
 • Nomenklature materijala
 • Magacinske kartice
 • Deklaracije
 • Komitenti
 • Cijene
 • Normativi
 • Ostali katalozi (vrste, grupe...)
 • Kontni okvir i plan
 • Radnici

 • PROMJENE
 • Veleprodajne kalkulacije
 • Veleprodajne nivelacije
 • Prenosnice VP2MP
 • Veleprodajne fakture
 • Ponude
 • Maloprodajne kalkulacije
 • Maloprodajne nivelacije
 • Prenosnica MP2VP
 • Maloprodajni računi
 • Knjigvodstveni nalog
 • Blagajna
 • Knjiga ulaznih faktura
 • Knjiga izlaznih kaktura
 • PDV prijava

 • MOBILE APP
 • Pregred prometa
 • Pregled stanja
 • Pregled obaveza kupci/dobavljači
 • REPORTS
 • Lager lista veleprodaje
 • Trgovačka knjiga veleprodaje
 • Lager lista maloprodaje
 • Trgovačka knjiga maloprodaje
 • Promet veleprodaje
 • Promet maloprodaje
 • Blagajnički izvještaj
 • Dnevnik knjiženja
 • IOS
 • Partneri/Obaveze
 • Pregled izdatih faktura
 • Pregled primljenih faktura

 • AUTOMATSKO KNJIŽENJE
 • Veleprodajne kalkulacije
 • Maloprodajne kalkulacije
 • Prenosnice VP2MP
 • Prenosnice MP2VP
 • Veleprodajne fakture
 • Maloprodajni računi
 • Blagajna
 • Nivelacije
 • Avansne fakture prema kupcima

 • AUTO REPORT
 • Knjiga ulaznih faktura
 • Knjiga izlaznih faktura
 • PDV prijava
 • Finansijski okvir


 • Konfiguracija sistema: 700.00 - 10,000.00 BAM
 • Mjesečno zakupljivanje sistema: 35.00 - 500.00 BAM
 • Način plaćanja: Unutar našeg sistema se svakog 15-og u mjesecu kreira automatski predračun sa valutom do 1-og u narednom mjesecu (15 dana)
 • Napomene: Implementacija sistema počinje nakon uplate "Konfiguracije sistema" i dvije mjesečne pretplate;
  Finansijski okvir ne obuhvata dodatne servise i programiranja po zahtjevu i potrebama korisnika;
  Finansijski okvir je bez PDV-a;
 •  
   

  Demo account


 • Vrsta naloga: Računovodstvo
 • URL: https://www.justcube.work/
 • Firma: prezentacija
 • Korisnicko ime: k1
 • Lozinka: k1
 • Vrsta naloga: Operativa
 • URL: https://www.justcube.work/
 • Firma: prezentacija
 • Korisnicko ime: o1
 • Lozinka: o1
 •  
 • Vrsta naloga: Mobile app
 • URL: http://m.maxcode.ba
 • Firma: prezentacija
 • Korisnicko ime: a1
 • Lozinka: a1
 •