JUST CUBE ERP

E-PDV

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) u okviru planiranog razvoja elektronskih usluga koje su na raspolaganju poreznim obveznicima početkom 2020. godine, pustila je u funkciju novi modul u okviru aplikacije e-Porezi, koji je namijenjen za elektronsko podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem.

K-TIME

K-TIME je mobilna aplikacija na bazi GPS-a namjenjena za vođenje evidencije o prisustvu zaposlenih na radu koja se u potpunosti upravlja pomoću internet informacionog sistema JUST CUBE ERP. Ima široke mogućnosti definisanja različitih radnih planova i rasporeda.

PROFIL PREDUZEĆA

IT kompanija koja kreira inovativna rješenja, a u centru naše pažnje se nalazi klijent. IT vještine prilagođavamo klijentovim specifičnim zahtjevima. Na kraju svakog projekta klijent dobija funkcionalno, jednostavno i sveobuhvatno rješenje.

Kombinujući naše dugogodišnje iskustvo na ICT tržištu sa našom dubokom posvećenošću inovacijama, stvorili smo okvir sastavljen od rješenja i usluga koje pomažu kompanijama da se pokrenu u pravcu povezanog i društvenog digitalnog svijeta zasnovanog na cloud rješenjima i saradnji. Mi našim klijentima pomažemo da kroz inovacije stvore nove izvore prihoda.

JIB: 4403453610006
PDV broj: 403453610006
BANKOVNI RAČUN: 555-001-005-266-1463
DATUM OSNIVANJA: Jun 6, 2012

Razvili smo sopstveni nekomercijalni alat (framework) CUBE koji koristimo za projektovanje i programiranje IT rješenja. Na taj način smo obezbijedili dugotrajnu podršku našim sistemima, kao i maksimalnu bezbjednost informacionih sistema, a koju su prepoznale kompanije iz oblasti namjenske industrije.

"Momenat kada poslovni procesi počnu da se međusobno prepoznaju, a nalaze se u nezavisnim modulima, taj momenat sam nazvao CUBE"

Mihajlo Maksimović, Founder & CEO

Više stručnjaka iz različitih oblasti, njihova uska saradnja i svakodnevna komunikacija ključna je za efikasno funkcionisanje tima i uspješno izvršavanje zadataka.

"Naći se zajedno je početak, ostati zajedno je napredak,
raditi zajedno je uspjeh."

JUST CUBE ERP

  JUST CUBE ERP

  Šta je JUST CUBE ERP?

 • Integrisano fleksibilno rješenje koje objedinjuje sve poslovne procese na jedno mjesto
 • Visoko prilagodljivo rješenje koje omogućava da se i na nivou korisnika vrše određena prilagođavanja
 • Vizuelno jednostavno i "user friendly" rješenje koje na osnovu korisničkih uloga nudi predefinisani set funkcionalnosti, a koji se po potrebi može prilagoditi
 • Sistem koji se sastoji od skupa modula koji imaju specifične funkcije za pojedine poslovne oblasti, ali koje se kako u poslovnom, tako i u informacionom smislu preklapaju, tako da set različitih modula funkcioniše kao cjelina
 • Podaci uneseni na jednom mjestu su dostupni u drugim dijelovima, bez potrebe da se isti ponovo unose
 • Sistem omogućava vidljivost svih modula, tj. poslovnih procesa na jednostavan način - kroz jedan interface
 • Konzistentnost podataka je omogućena na način da glavne i pomoćne analitike sistema budu usklađene i da se niti jednom akcijom (izmjena, brisanje) ne dozvoli narušavanje relacije između podataka

  Koji su ciljevi?

 • Povećanje opšte efikasnosti odlučivanja
 • Kontrola troškova na nivou organizacije i na nivou profitnih centara
 • Smanjenje opštih troškova poslovanja
 • Smanjenje troškova proizvodnje
 • Efikasan nadzor svih poslovnih i proizvodnih funkcija
 • Monitoring realizacije planova
 • Povećanje sigurnosti i pouzdanosti rada
 • Ukidanje papirnih formi koje su sporije i sa mnogo većom vjerovatnoćom grešaka
 • Minimiziranje grešaka izazvanih ljudskim faktorom
 • Omogućena standardizacija poslovnih procesa
 • Mogućnost preduzimanja preventivnih mjera kako bi se izbjegle “neprijatne” situacije
 • Ušteda vremena
 • Dostupnost podacima 24 sata, 7 dana u nedjelji
 • Smanjenje vremena čekanja da bi se dobile željene informacije, koje su dostupne u sistemu
 • Efikasnije održavanje opreme
 • Donošenje optimalnih i pravovremenih upravljačkih odluka
 • Transparentnost u poslovanju
 • JUST CUBE ERP je dio vizije poslovanja

PAKETI LICENCI

CJENOVNIK

Izvod iz cjenovnika
# Opis Cijena
1 Procjena stanja potreba za softverskim rješenjem 50.00 BAM/h
2 Konfiguracija / adaptacija / kastimizacija 50.00 BAM/h
3 Programerski razvoj 70.00 BAM/h
4 Obuka ključnih korisnika 40.00 BAM/h
5 Konsultantska podrška tokom implementacije 40.00 BAM/h
6 Dodatni prostor za pohranu baze podataka: 1GB 4.20 BAM/mjesec
7 eDokumentacija za DMS 10GB 4.10 BAM/mjesec
8 eDokumentacija za DMS 50GB 14.30 BAM/mjesec
9 Usluga unosa podataka 35.00 BAM/h

  Dodatne informacije

 • Usluge pružene van redovnog radnog vremena (od 6:00 do 9:00 i od 17:00 do 22:00) obračunavaju se sa koeficijentom 1.50. Usluge pružene u noćno vrijeme (od 22:00 do 6:00), kao i u neradne dane i u dane praznika, obračunavaju se sa koeficijentom 2.00
 • Putni troškovi izračunavaju se od sjedišta konsultanta do sjedišta korisnika
 • Minimalna intervencija za rad na lokaciji korisnika je 2h. Pored režijskog sata (putovanje do korisnika), IZVOĐAČ ima pravo na naplatu putnih troškova, što podrazumijeva refundiranje troškova IZVOĐAČU i to 20% cijene 1 litra utrošenog goriva po pređenom kilometru od sjedišta IZVOĐAČA do lokacije KORISNIKA
 • Cijene su izražene u BAM bez PDV-a
 • Cjenovnik važi od 01.01.2023. godine

KONTAKT

Gavrila Principa 10, 76300 Bijeljina
Bosna i Hercegovina
+387 55 425 566, +387 66 654 888
maxcode.doo@gmail.com