Контакт

Рб Радно мјесто Назив извршиоца Контакт
1 Предсједник Комисије Мирсад Бешлагић mirsad.beslagic@secbdbih.org
2 Замјеник предсједника Комисије Божо Мојић bozo.mojic@secbdbih.org
3 Члан Комисије Биљана Нуковић biljana.nukovic@secbdbih.org
4 Секретар Комисије Адмира Мујић admira.mujic@secbdbih.org
5 Руководилац ЦР Зијада Захировић zijada.zahirovic@secbdbih.org
6 Администратор Радмила Секулић radmila.sekulic@secbdbih.org


Адреса: ул. Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: 049/232-541, 232-890, Телефакс: 049/231-891, Е-маил: info@secbdbih.org
Сва права задржана © 2012 КОМИСИЈА - ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ