Мисија

Мисија Комисије јесте да кроз регулацију, надзор и промоцију обезбиједи:

  • подршку успостављању и развоју тржишта папира од вриједности (капитала) на простору Брчко Дистрикта БиХ,
  • функционисање уређеног, отвореног и ефикасног тржишта папира од вриједности у циљу стварања повјерења у све инситуције и учеснике на тржишту капитала,
  • и на закону засновану заштиту интереса инвеститора и учесника на тржишту капитала,

како би се створиле могућности за:

  • прибављање под тржишним условима потребног капитала за финансирање привредног развоја,
  • оптималну аокацију капитала у најпрофитабилније пословне и привредне дјелатности,
  • мобилизацију финансијских потенцијала садржаних у новчаној штедњи
  • и изградњу повјерења у учинковито и фер тржиште капитала
Адреса: ул. Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: 049/232-541, 232-890, Телефакс: 049/231-891, Е-маил: info@secbdbih.org
Сва права задржана © 2012 КОМИСИЈА - ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ