Регистрована дионичка друштва и дионице дионичких друштава регистроване у Централном регистру на дан 31.07.2019. године

РБ Назив издаваоца Вриједност капитала у КМ Број
дионица
Номинал. вриједност дионице Број дионич. Уређено тржиште папира од вриједности
1 «БИМАЛ» д.д. 20.720.130,00 2.072.013 10,00 1 SASE
2 «ЖИТОПРОМЕТ» д.д. 4.151.090,55 1.050.909 3,95 340 BLSE
3 «ИБД» д.д. 1.748.000,00 1.748 1.000,00 4 SASE
4 «БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ» д.д. 6.200.000,00 6.200 1.000,00 2 BLSE
5 «ПСЦ-БАБИЋ» д.д. 3.181.830,00 318.183 10,00 60 BLSE
6 «БИЉАНА» д.д. 560.460,00 56.046 10,00 127 SASE
7 «ИЗГРАДЊА» д.д. 6.683.550,00 668.355 10,00 172 BLSE
8 «ГРАФАМ» д.д. 3.586.720,00 358.672 10,00 230 BLSE
9 «ТЕСЛА» д.д. 13.663.940,00 1.366.394 10,00 1.707 BLSE
10 «НОВИ БИМЕКС» д.д. – у стечају 35.829.000,00 3.582.900 10,00 335 BLSE
11 «ЛАСЕР» д.д. 3.254.542,20 879.606 3,70 1 SASE
12 «ГАЛАКС НИСКОГРАДЊА» д.д. 1.330.860,00 133.086 10,00 164 BLSE
13 «УЗОР» д.д. 519.508,80 144.308 3,60 299 BLSE
14 «МБ ВЕЛМА» д.д. 1.348.300,00 134.830 10,00 327 BLSE
15 «ТЕХНОГРАЂА» д.д. 1.056.510,00 105.651 10,00 99 SASE
16 «ОСИГУРАЊЕ ГАРАНТ» д.д. 5.000.000,00 50.000 100,00 1 BLSE
  УКУПНО: 108.834.441,55 10.928.901   3.869  


Адреса: ул. Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Телефон: 049/232-541, 232-890, Телефакс: 049/231-891, Е-маил: info@secbdbih.org
Сва права задржана © 2012 КОМИСИЈА - ПОВЈЕРЕНСТВО ЗА ПАПИРЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ